רווח הון

החזרי מס בגין רווח הון

ככלל, רווח הון הוא ההפרש בין התמורה המתקבלת ממכירת נכס ובין סכום רכישתו. מס רווח הון מוטל על רווח הון הריאלי (כלומר רווח ההון בניכוי עליית המדד) ושיעורו נע בין 25% ל-30% כתלות בנסיבותיו האישיות של המוכר.

יובהר, כי החיוב במס רווח הון הוא על בסיס מימוש הנכס וכי עליית ערך של נכס שטרם נמכר לא חייבת במס.

רווחי הון השכיחים אצל אנשים פרטיים מקורם בהשקעות בנדל"ן בחו"ל או בהשקעות בשוק ההון (מניות וניירות ערך אחרים).

בדרך כלל, אצל אנשים פרטיים, גביית מס רוחי ההון נעשית בדרך של ניכוי מס במקור על ידי הגוף הפיננסי (בנק או בית השקעות). ניכוי המס במקור מבוצע בהתאם לתקנות ואינו לוקח בחשבון את הנסיבות האישיות של כל משקיע.

כך, לעיתים, בנקים וחברות פיננסיות אחרות מנכים במקור מס ביתר מסכומים המגיעים למשקיע בגין ריבית על פיקדונות וחסכונות, ריבית או תשלום אחר בגין השקעות וכן בגין סכומים המגיעים למשקיע ממכירת מניות או פדיון של אג"ח.

בחינת תיק ההשקעות ביחד עם הנסיבות האישיות של כל משקיע עשויה להביא להחזר מס.

בדקו זכאותכם עם נציגינו עוד היום:

  • לשיחה עם נציג: 0796919944
  • א'-ה': 9:00-16:00

בדקו זכאותכם עם נציגינו עוד היום:

  • לשיחה עם נציג: 0796919944
  • א'-ה': 9:00-18:00 | ו': 9:30-15:00

השאירו פניה ומומחה יחזור אליכם בהקדם: